hoofd massager
12 punt met metalen handvat
Houten knop
Afmetingen: 24 x 11 cm